YERALTI ve YER ÜSTÜ SAHA TANK SİSTEMLERİ

API 650 Dikey Silindirik Tank İmalatları

API 650 en çok kullanılan depolama tankı tasarım standardıdır.

API 650 depolama tanklarının tasarımını, imalat/montajlarını, kaynak işlemlerini ve kontrol noktalarını tanımlayan bir standarttır.

API 650 standardında göre tasarlanan, imalatı yapılan depolama tankları çalışma basıncı atmosfer basıncıyla aynıdır.

Her bir depolama tankı için mühendislik hesapları depolanan ürün kimyasal özelliklerine, coğrafi bölge ve sismik yapıya göre özel olarak hesaplanır.

 

  • A. İmalat Tipine Göre

Yatay Silindirik Tanklar

Dikey Silindirik Tanklar

  • B. Özel Tanklara Göre

Çift Cidarlı Tanklar

Yalıtımlı Tanklar

Serpantinli Tanklar

Dahili Yüzer Tavan

Harici Yüzer Tavan

  • C. Tankların Çatı Konstrüksiyonlarına Göre

Kubbe ( Dome)

Konik (Conic)

Açık (open top)